Hva er legionella?

Legionellabakteriar kan foråsake legionærsykdom (legionellose), som er en alvorlig lungebetennelse. Bakteriene kan også føre til pontiacfeber. Det er en mild influensalignende sykdom som er kraftig underrapportert.

Mange som blir smittet med legionellabakterier, utvikler milde eller ingen symptom. Vanlige symptom på smitte er hodepine, muskelsmerter, slapphet, feber og tørrhoste. Noen kan få magesmerter og diaré. Røntgenbilde av lungene viser ofte lungebetennelsesforandringer.

Sykdommen kan være dødelig.

Hvor fins smitten?

Legionella kan en finne alle steder der det er vann med passende temperatur (25–40 °C) og tilgang på næringsstoff. Bakterien blir overført ved at en puster inn små vanndråper (aerosolar) med element av biofilm som kan bli dannet fra enkelte vannbaserte anlegg.

Aktuelle smittekilder er for eksempel

Legionella smitter ikke mellom mennesker.

Vern mot smitte

Arbeidsmiljøloven krever en egen arbeidsinstruks for arbeid som innebærer særleg fare for liv og helse. Det betyr at det for denne typen arbeid skal det ligge en føring med klare rutiner og prosedyrer for arbeidet. Dette skal inngå som ein del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (internkontroll).

Det er derfor viktig å skaffe seg kunnskap om smittefaren, teknisk kunnskap om anlegget og hva for rengjøringsmetode som er riktig. Dette danner grunnlaget for en risikovurdering der en skaffer seg oversikt over den aktuelle helsefaren, og hva for tiltak som må bli gjennomført for å hindre at arbeidstakere blir smittet.

Det er dette vi er behjelpelige med.

Vi kan også kjøre enkle kontroller der det er mistanke om smitte.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook