Trenger jeg en SHA-Koordinator? 

JA DET GJØR DU

Som byggherre er du pliktig til å utarbeide en SHA plan for byggeprosjektet ditt.

I den nye forskriften er det lagt et tungt ansvar på den profesjonelle utbyggeren/byggherre.
Folk som bygger eget hus er nå unntatt fra forskriften og regnes som forbruker

Hva menes med begrepet «SHA»?:

Skriver seg fra Byggherreforskriften og handler kun om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø for arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser. Til hvert prosjekt skal det utarbeides en unik SHA plan som er  tilpasset det ene prosjektet.

 

Hva er en SHA koordinator?:

Til hvert prosjekt skal det være en koordinator for prosjektering og en koordinator for utførelse.
I Byggherreforskriftens § 13 stilles det krav om at koordinatoren skal ha den nødvendige kompetansen som kreves for denne rollen, hensyntatt prosjektets art, omfang og kompleksitet. Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Koordinatoren i utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- eller anleggsarbeid. Det er byggherren som er ansvarlig for å vurdere både rollekonflikt og kompetansekrav.
Å utpeke en koordinator hos utførende entreprenør, er en klassisk rollekonflikt.
 Byggherren kan hvis ønskelig, selv være koordinator i prosjektet.

Løsning?

Miljø og sikkerhetsrågivning sine HMS/SHA rådgivere arbeider etter nasjonale kravstandarder. Formålet er å ivareta byggherreforskriftene på vegne av byggherren da SHA ansvaret alltid skal ligge hos byggherren.
Også byggherrens sitt ansvar for det ytre miljø tilbys ivaretatt av Miljø og sikkerhetsrågivning sine SHA rådgivere.

Referanse: HMS på byggeplasser fra Arbeidtilsynet

Del denne siden med andre!

Share on Facebook