Asbestsanerings kurs

Asbest er et meget helseskadelig materiale, virksomheter som utfører sanering av asbest må derfor ha Arbeidstilsynets tillatelse for å utføre sanerings arbeider.

Arbeidstilsynet stiller strenge krav til håndtering av asbestholdige materialer. Alle arbeider som medfører fare for spredning av fibre er meldepliktig og underlagt krav til vernetiltak.

Nedriving eller bearbeiding av asbestholdige materialer skal derfor kun skje av godkjente virksomheter. Asbestholdige materialer skal pakkes forsvarlig og leveres til godkjent mottak.

Målgruppen for asbestsanering er bedrifter, rørleggere, maskinførere, kommunalt ansatte og personell som arbeider med sanering av asbestsementrør, asbestsanerings arbeide, rivning og oppbygging.

Kursets målsetning:

Gi kursdeltakerne en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker håndtering av asbestinnholdige materialer. Kunne utføre enkle reparasjonsarbeid, og gi deltaker innføring i Lover og forskrifter om asbest. Hvem kan jobbe med asbest, krav til opplæring.

Kursene gjennomføres slik:

Oppdateringskurs holdes på en dag.

Har du behov for utvendig asbestsanering deltar du på de to første dagene som består av teori.

Har du behov for både innvendig og utvendig asbestsanering deltar du på alle tre dagene. Dag tre består av praksis.

Dette kurset kjøres i samarbeid med Eriksen HMS i Bergen.

Dette er kurset for deg som:

  • Arbeider med asbest/keramiske fibre.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Del denne siden med andre!

Share on Facebook