Fastmontert hydraulisk kran G20

Vi vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Fastmontert hydraulisk kran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen dekker kompetansekrav i Norsok standard R-003N. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Fastmontert Hydraulisk Kran G20. Arbeidsmiljøloven krever at kran førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring.

Varighet på teorikurs er 16 timer.

Kursinnhold:

  • Krav til kranfører
  • Krantyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
  • Ulykker med Kran
  • Konstruksjon, oppbygging og virkemåter
  • Oppstilling og bruk
  • Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg
  • Vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon
  • Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk krankjøring. Vi tilbyr kranfører opplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook