Fuktmålinger/Inneklima

I samarbeid med Eurofins,  så utfører Miljø og Sikkerhetsrådgivning måling av inneklima (luft og materiallprøver).

Våre prøvetakere er utdannet for å ta prøver med det utstyr Eurofins har tilgjengelig.

 1. Om Eurofins Norge.
 • Eurofins Norge er en del av den internasjonale laboratoriegruppen Eurofins Scientific som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins Scientific har mer enn 16.000 ansatte fordelt på over 200 avdelinger i 36 land.
 • Eurofins er det største laboratoriet i Norge, og den ledende leverandøren av analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk.. Med avdelinger 7 steder i landet, er vi landsdekkende med en lokal tilstedeværelse.
 1. Inneklima
 • Innemiljø og opplevelsen av et godt inneklima omfatter mange faktorer, som lys, lyd, temperatur, trivsel i tillegg til kjemiske og mikrobiologiske faktorer. Der arbeidsmiljø er omfattet av regelverk og grenseverdier for eksponering, finnes det i dag ingen konkrete grenseverdier for muggsopp og kjemiske faktorer i innemiljø.
 • Våre målinger omfatter analyse av både luft- og materialprøver, samt rapporter med tolkning og vurdering av de funn som er gjort.
 1. Råteskader
 • Aldersbestemmelse av råteskade - Kan utføres når man vil vite hvor lenge skaden har eksistert - Ved tvister og forsikringssaker der det er viktig med informasjon som f.eks. alder på skaden
 • Hussopp - Utføres ved mistanke om misfarget eller sprukket trevirke, spesielt i bærende del av bygningen - Når man vil vite om ekte hussopp er årsaken til råteangrepet og dermed bedømme hvor alvorlig - Når det haster å få vite årsaken til råteangrepet
 • Råteangrep Storsopp - Utføres ved mistanke om misfarget eller sprukket virke, særlig i bærende konstruksjoner i bygningen - Når man vil vite hvilken storsopp som er årsaken til et råteangrep

SCREENAIR Indoor

Hva er en SCREENAIR Indoor?

 • SCREENAIR Indoor er en analysepakke som måler seks parametrer på luftkvalitet. Mikrobiologisk status, fukt, kjemiske emisjoner, trafikk forurensing, effekten av ventilasjonen og lukt fra trepanel. Analysen benyttes for å bedømme om innemiljøet trenger en grundigere utredning.

Hva passer en SCREENAIR Indoor best til?

 • For å gi indikasjon på forekomst av for høye kjemiske og mikrobiologiske emisjoner samt mikroorganismer i innendørsluften
 • For å ha målinger som kan dokumenterer kvaliteten på inneluften, så som kjemiske og mikrobiologiske emisjoner og mikroorganismer innendørs
 • For på et tidligere tidspunkt kunne påvise forandringer i luftens sammensetning og dermed raskere påbegynne utredning av eventuelle feil før skadene blir for store

Fordelelene med analysen: Prøvesvarsrapporten er lett å forstå og oversiktlig. Analysen gir et godt helhetsbilde av luften.

Prøvetakingentar 4-8 timer.

SCREENAIR Indoor er en bred analyse som egner seg til målinger i hus, kontorlokaler, skoler, lager og oppbevaringslokaler med mål om å kontrollere innendørsluften og gi indikasjon på eventuelle feil.

Mikrobiologisk Basisanalyse:

 • Utføres når man mistenker en mikrobiell skade i bygningen
 • Når man har konstatert en skade og vil ta mer enn en prøve for å kontrollere omfang og for å kunne begrense størrelsen på tiltakene, noe som kan ha betyding økonomisk
 • Når du vil vite forekomst av ikke ønskelige mikroorganismer som kan påvirke tiltak eller hvordan disse tiltakene skal utføres

Mikrobiologisk Basisanalyse – Utvidet

 • Når man mistenker en mikrobiell skade på bygningen
 • Når man vil vite hvilke levende mikroorganismer som finnes i prøven og/eller gjøre en aldersbestemning
 • Når man vil vite hvor raskt skaden bør utbedres for å unngå ytterligere skade
 • Om prøvetakingsstedet/miljøet utgjøres av flis- og søppelhåndtering, samt husdyrhold
 • Ved tvister og forsikringstilfeller der det er viktig med all informasjon slik som skadens alder, aktivitet, utbredning m.m.

Dyrking

 • Når man har en ny/aktiv skade eller synlige flekker
 • Når du vil vite hvilke arter av levende mikroorganismer som forekommer

Skadekontroll

 • Ved mistanke om fuktskade på bygningen
 • Når man har en konstatert skade og vil ta mer enn èn prøve for å kontrollere utbredelsen for å kunne begrense størrelsen på tiltak hvilket er av økonomisk betydning

Fordeler med analysen: Den er billigere enn øvrige analyser, den er rask og den kan verifisere en skade.

Direkte mikroskopiering

 • Ved synlig oppvekst som man mistenker er muggsopp på ulike materialer som tekstiler, bygninger, bygningsmaterialer o.l.
 • Før man går videre med andre analyser
Del denne siden med andre!

Share on Facebook