Grunnleggende miljø forståelse

Kurset gir grunnleggende kunnskap om miljø

Kurset gir kunnskap om miljøutfordringer knyttet til det ytre miljø. Du skal forstå grunnleggende miljømessige begreper og utfordringer innen forurensning, avfall, transport, bygg og energibruk.


Læringsmål 

Etter gjennomført kurs skal du:

 • Kjenne til hovedprinsippene i miljøregelverket
 • Ha oversikt over ulike forurensningskilder, hvordan disse påvirker miljøet og prinsipper for reduksjon av forurensning
 • Kjenne til grunnleggende økologiske sammenhenger og aktuelle miljøutfordringer
 • Ha tilegnet seg kunnskap om ulike miljøaspekter; avfall, støy, energibruk og innkjøp
 • kjenne til hovedprinsippene i miljøregelverket
 • ha oversikt over ulike forurensningskilder, hvordan disse påvirker miljøet og prinsipper for reduksjon av forurensning
 • ha kjennskap til hvilke miljøpåvirkninger avfall kan representere
 • ha kjennskap til avfall som ressurs og ulike metoder for sluttbehandling av avfall
 • Avfall
  • Avfallsbehandling (Deponering, gjenvinning og ombruk)
  • Farlig avfall
  • Avfallsøkonomi
  • Avfallsreduserende tiltak

Kurset skal gi deg kunnskap om ulike miljøutfordringer særlig knyttet til forurensning og bistå virksomheter med å redusere avfallsmengder, øke gjenvinningsgrad og redusere kostnader til avfallshåndtering.

 Dette er kurset for deg som:

 • Arbeider i bedrifter som har miljøfokus
Del denne siden med andre!

Share on Facebook