Lastebilkranfører

Vi vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av lastebilkran samt god innsikt i prinsippene for lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av lastebilkran.

Arbeidsmiljøloven krever at kranførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente kranførere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

Kursinnhold:

  • Krav til lastebilkranfører
  • Krantyper med tilleggsutstyr
  • Bruksområder
  • Ulykker med Kran
  • Kranens virkemåte og konstruksjon
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk kjøring. Vi tilbyr opplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet. Opplæringen gir kompetansebevis som lastebilkranfører, og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Del denne siden med andre!

Share on Facebook