Muggsopp kurs

Muggsopp er desverre et meget stor problem i Norge. Virksomheter som vil utføre sanering av muggsopp må derfor ha opplæring for og kunne utføre sanerings arbeider med dette.

Mange mener også at TEK 10 er med på og gi økt inneklima problematikk. Dette vil, for byggfag, gi utfordringer.

Symptomer på eksponering av muggsopp er, dessverre, ofte diffuse.  Trøtthet, svimmelhet og uopplagt. Selvsagt er det også mer alvorlige symptomer og skader. Alt dette tar man for seg på dette kurset.

I følge Byggforsk sine beregninger er det fukt og muggsoppskader i ca25% av alle bygg – nytt eller gammel.

Nedriving eller bearbeiding av muggsoppholdige materialer bør derfor kun skje av personell med kunskap om dette.

Målgruppen for muggsopp kurs er alle bedrifter\personer som kommer i kontakt med sopp.

Det er også anbefalt for private som har ett ønske om og finne ut mer dersom de har mugg problemer.

 Kursets målsetning:

Gi kursdeltakerne en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker håndtering av muggsopp.  

Kursets innhold:

Typer muggsopp

Fukt og andre årsaker til muggsoppvekst

På dette kurset går man igjennom sikker metode

Vernetiltak – for utførende og kunde/byggherre

Prøvetaking og sluttkontroll

Sykdommer og symptomer

Tilgjengelig verktøy og utstyr

Kursene gjennomføres slik:

Muggsopp kurs holdes på en dag.

Dette kurset kjøres i samarbeid med Eriksen HMS i Bergen.

Dette er kurset for deg som:

  • Kommer i kontakt med muggsopp.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Del denne siden med andre!

Share on Facebook