Stortruck

Arbeidsmiljøloven krever at truck førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom utdannede truck førere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger. I tillegg er ansatte med truckførerbevis mer produktive.

Kursinnhold:

  • Krav til Truckfører
  • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
  • Ulykker med truck
  • Truckens virkemåte og konstruksjon
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Kontroll og vedlikehold
  • Sikkerhetsregler ved bruk
  • Sertifisering/dokumentasjon

Kursets målsetning:

gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck over 10 tonn.

Kursene gjennomføres slik:

Du kan velge mellom to løp.

Teori og fadderordning (Praksis i egen bedrift)

Teori og opplæring av kursholder

Dette kurset kjøres i samarbeid med Vancowill i Sandefjord.

Dette er kurset for deg som:

  • Skal jobbe med truck over 10 tonn.

Krav til forkunnskap

Ingen, men en vis egnethet er forventet.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook