VHF/SRC

SRC, Short Range Certificate, er den internasjonale betegnelsen på det som før ble kalt VHF-sertifikat. Systemet brukes i ulike yrkesgrupper, og mange som jobber offshore og på store og små fartøy er avhengig av det for å kunne sende og motta beskjeder. Radiosystemet er påbudt på yrkesfartøy, og frivillig, men vanlig i fritidsbåter. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning i en dag. Eksamen gjennomføres med sensor fra Telenor Maritim Radio eller på web. Sertifikatet blir utstedt av Telenor Maritim Radio.

 Kursinnhold:

  • Holdninger til radiokommunikasjon
  • Generelt om bruk av VHF
  • VHF-radioens rekkevidde
  • Radioreglement
  • Nødprosedyrer
  • Hasteprosedyrer
  • Tryggingsprosedyrer
  • Kystradiotjeneste

Visste du at…? God opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk kjøring. Vi tilbyr opplæring som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med god kunnskap og ferdighet.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Del denne siden med andre!

Share on Facebook