Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

HMS

Hva er HMS?

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. Den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Hvem skal ha HMS?

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.

Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester.

Krav til skriftlig dokumentasjon

Selve gjennomføringen av tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet, men deler av bedriftens HMS-arbeid skal være dokumentert skriftlig. Her skal det gå klart fram når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil.

Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet. Det er også blitt langt mer fokus på at det skal være en aktiv HMS.

Det skal være skriftlige beskrivelser av blandt annet:

 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
 • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
 • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
 • rutine for å håndtere feil og mangler.
 • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

Regelverket knyttet til HMS-forskriften

HMS-forskriften er knyttet opp mot en rekke lover og forskrifter og forvaltes av flere myndigheter.

Hvilket regelverk som er aktuelt for dere, avhenger av hva slags arbeid som utføres i akkurat deres bedrift.

De mest sentrale myndighetene er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Disse fører tilsyn med at regelverket følges.

Hvordan går vi frem for å lage et HMS-system til deg?

 1. Arbeidsgiver har hoved ansvaret for HMS og bør ta initiativet til å starte arbeidet, men det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Vi setter mål for arbeidet med HMS i deres bedrift, og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-spørsmål.
 2. Vi skaff oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften. Hvilke det er vil avhenge av hva slags arbeid dere utfører og hvor risikofylt det er.
 3. Vi skaffer oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i bedriften. Det kan være rutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr osv. Disse kan inngå i internkontrollsystemet.
 4. Vi kartlegger bedriften sammen med daglig leder med tanke på risiko.
 5. Hva slags risiko det er snakk om, vil variere fra bedrift til bedrift. Det kan dreie seg om belastningslidelser, støy, konflikter, kjemikalier, farlige maskiner osv. Kartleggingen vil gi gi en oversikt over hva som bør forbedres.
 6. Vi lager en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort.
 7. Selve gjennomføringen av tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet og må dessverre gjøres av dere selv.

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, vil vi også, minst en gang i året, gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres.

 Hva om jeg bare trenger bare litt hjelp?

Det er hele tiden du som bestemmer hvor involvert vi skal være.

Om alt du trenger er hjelp til å få i gang den HMS du allerede har så er heller ikke det noe problem.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn