Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Mosr AS personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Mosr AS er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandlingsansvar

Mosr AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Mosr AS er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på Morten@mosr.no

Når samler Mosr AS inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

Mosr AS har i dag en IKT-driftsmodell der Mekke Media drifter våre systemer. Vi bruker også en del av googles systemer. Alle våre leverandører er forpliktet til å jobbe fra Norge, og i de tilfellene data flyttes ut av våre egne servere, lagres dette på servere i Norge.

 

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Mosr AS bruker ingen av disse cookiene i foretningssammenheng, men det er enkelte som trengs for å drifte nettsiden.

Webanalyse

Vi bruker ikke cookies til å gjennomføre webanalyse foruten det som er innebygget i google.

Statistikk fra webserver

Mosr AS benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på Mosr.no Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Tilbakemeldingsfunksjoner

Nederst i noen av sidene på Mosr.no finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker tilbakemeldingene til å forbedre innholdet på nettstedet. 

Funksjonen brukes ikke til veiledning, og vi ber deg derfor om å ikke registrere spørsmål som du ønsker svar på her. Vi ber deg også om ikke å skrive inn opplysninger om deg eller andre.

Vi gjennomgår tilbakemeldingene manuelt på periodisk basis. Vanligvis vil dette skje omtrent én gang hver tredje måned. Etter at tilbakemeldingene er gjennomgått, vil de bli slettet.

Saksbehandling og henvendelser

Behandling av personopplysninger i forbindelse med Mosr ASs saksbehandling

Når Mosr AS har saker til behandling, for eksempel gjennom forbedringer og avviksmeldinger behandler vi personopplysninger for å kunne ivareta våre oppgaver. Vi behandler blant annet kontaktinformasjon og eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å kunne løse våre oppgaver.

Veiledning/kurs henvendelser

Dersom du ringer oss per telefon for å benytte deg av veiledningstilbudet vårt, lagres nummeret ditt slik at vi kan sette deg på prioritet til svar. Der du ikke får svar anbefales det og sende sms.

Vi vil fører ingen form for statistikk på personer eller firma utover bruken av nettsiden.

Personer med særskilte behov kan sende oss henvendelser per e-post. Formålet med behandling av personopplysninger her er å gi et veiledningstilbud til personer som av ulike grunner ikke kan ringe oss. Slike henvendelser slettes fortløpende med mindre de journalføres for videre behandling. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen.

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret som kontaktperson og du vil ikke bli ringt opp med mindre det er tjenestemessig nødvendig. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

E-post

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for vår daglige oppgaveløsing. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år. 
Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post. 
Les mer om kryptering

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare for å sikre integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten i våre systemer som behandler personopplysninger.

Andre behandlinger av personopplysninger

Bestilling av veiledningsmateriell eller kurs

Du kan bestille veiledningsmateriell eller kurs via våre nettsider. Vi ber om navn på kontaktperson og kontaktinformasjon til vedkommende. Vi lagrer bestillingsinformasjonen til kundeforholdets slutt. De som har gått kurs kan bestille kopi av kursbevis i intill ett år. De som har bestilt lommebevis kan be om kopi fra SFS.

Påmelding til kurs

Det er mulig å melde seg på kurs på Mosr.no.

Ved påmelding til et kurs vil vi be om opplysninger slik som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge kurs og utarbeide deltakerlister til deltakerne. Opplysningene lagres til kurset er avsluttet.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Mosr AS, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan Mosr AS også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Stillingssøknader oppbevares i Mosr.as sitt jobbsøkersystem og deles med ingen. Generelle søknader slettes innen 210 dager og søknader med status ansatt eller intervju slettes innen 300 dager.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til Morten@mosr.no eller brev til:

Mosr AS
Esvikveien 10
7140 Opphaug

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

  • Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
    Korrigering av personopplysninger
  • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  • Sletting av personopplysninger
  • Begrensning av behandling av personopplysninger
  • Protestere mot en behandling av personopplysninger
  • Dataportabilitet
  • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Mosr AS

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn