HMS Bruk av arbeidsutstyr 

Mål:

Hensikten med verktøy kurset er å gi de personer som jobber med verktøy og maskiner kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal også kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk kan unngås. Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass.

Innhold:

  • Lover og forskrifter.
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet.
  • Uønskede hendelser.
  • Sakkyndig og daglig kontroll.
  • Merking og verne utsyr.
  • Typer og bruksområder.
  • Konstruksjon og virkemåte.
  • Praktisk gjennomgang.

Dette er kurset for deg som:

  • Arbeider med verktøy og maskiner.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Del denne siden med andre!

Share on Facebook